در حال بارگزاری...

نمونه کار ۴ ستونه شبکه ای

0 2 3 2 9 2 9 2 1 9 0